Styret

Nasjonal jazzscene er organisert som stiftelse. Leder, nestleder, tre styremedlemmer og vararepresentanter er valgt av Norsk jazzforums styre. Nytt styre ble valgt av Norsk jazzforum siste kvartal i 2023.

Roger Johansen
Styreleder

Sissel Vera Pettersen
Nestleder

Nasra Ali Omar
Styremedlem

Jørn Harald Størkson
Styremedlem

Tom Svendsgaard
Styremedlem

Anders Løvlie
Varamedlem

Signe Emmeluth
Varamedlem

Her er våre årsmeldinger:

Årsmelding NJS 2023

Årsmelding NJS 2022

Årsmelding NJS 2021

Årsmelding NJS 2020

Årsmelding NJS 2019

Årsmelding NJS 2018

Årsmelding NJS 2017