Styret

Nasjonal jazzscene er organisert som stiftelse. Leder, nestleder, tre styremedlemmer og vararepresentanter er valgt av Norsk jazzforums styre. Nytt styre ble valgt av Norsk jazzforum siste kvartal i 2021.

Svein Bjørkås
Styreleder

Sissel Vera Pettersen
Nestleder

Sanskriti Shrestha
Styremedlem

Jørn Harald Størkson
Styremedlem

Roger Johansen
Styremedlem

Nasra Ali Omar
Varamedlem

Tom Svendsgaard
Varamedlem

Her er våre årsmeldinger:

Årsmelding NJS 2022

Årsmelding NJS 2021

Årsmelding NJS 2020

Årsmelding NJS 2019

Årsmelding NJS 2018

Årsmelding NJS 2017