Styret

Nasjonal jazzscene er organisert som stiftelse. Leder, nestleder, tre styremedlemmer og vara-representanter er valgt av Norsk jazzforums styre. Nytt styre ble valgt av Norsk jazzforum siste kvartal i 2017.

Svein Bjørkås
Styreleder

Kirsten Elisabeth Bøe
Nestleder

Hilde Høgseth
Styremedlem

Eirik Hegdal
Styremedlem

Runar Eggesvik
Styremedlem

Sissel Vera Pettersen
Varamedlem

Jørn Størkson
Varamedlem