Styret

Nasjonal jazzscene er organisert som stiftelse. Leder, nestleder, tre styremedlemmer og vararepresentanter er valgt av Norsk jazzforums styre. Nytt styre ble valgt av Norsk jazzforum siste kvartal i 2019.

Svein Bjørkås
Styreleder

Hilde Høgseth
Nestleder

Sissel Vera Pettersen
Styremedlem

Jørn Størkson
Styremedlem

Roger Johansen
Styremedlem

Hapreet Bansal
Varamedlem

Tom Svendsgaard
Varamedlem

 

Her er våre årsmeldinger:

Årsmelding NJS 2020

Årsmelding NJS 2019

Årsmelding NJS 2018

Årsmelding NJS 2017