OSLO WORLD: KIN’GONGOLO KINIATA

Alternative energikilder fra afropunken

  • 18 år. Dørene åpner kl. 20.30
  • 320 / A-kort/student/honnør kr 256 inkl. avgift

 

Alternative sources of Afro-punk energy

Kin’Gongolo Kiniata kommer fra Kinshasa, hovedstaden i Kongo, og drar veksler på den frenetiske energien i byens urbane gater for å produsere sin egen eksperimentelle afro-punk-rumba, med en punk-energi et sted mellom elektro og kongolesiske rytmer. Bandet produserer sine funky grooves med et imponerende arsenal av selvlaget perkusjon og strengeinstrumenter satt sammen av gamle plastflasker, metallgjenstander og husholdningsartikler.

Kin’Gongolo Kiniatas tekster synges på Lingala, et av de mest utbredte språkene i Kongo. De fokuserer på temaer som håp og utholdenhet. Bandet prøver å spre positive oppmuntringer til Kinshasas yngre generasjon, de synger hyllester til arbeidere og protesterer mot krigen i Kongo. Navnet deres kommer fra lyden som høres når oljeselgere går i gatene under strømbrudd og bærer på de klingende metallbeholderne som sørger for en alternativ lyskilde: «kingongolo, kingongolo, kingongolo…»

Siden deres europeiske debut på Trans Musicales 2022 har Kin’Gongolo Kiniata begeistret publikum i Frankrike, Brussel, Sveits og Portugal gjennom hele 2023. I 2024 kommer de til Norge og Oslo World for aller første gang. Vi ser frem til å være vertskap for et av de mest interessante nye bandene fra Kongo i år!

***

Kin’Gongolo Kiniata from Kinshasa, the capital of Congo, draw on the frenetic energy of the city’s urban streets to produce their own experimental Afro-punk rumba, somewhere between electro and Congolese rhythms. The band produces their funky grooves with an impressive arsenal of self-made percussion and stringed instruments ingeniously assembled from discarded plastic bottles, metal objects and household items.

Kin’Gongolo Kiniata’s texts are sung in Lingala, one of the most widely spoken languages in Congo. They are focused on themes such as hope and perseverance. The band tries to spread positive encouragement to Kinshasa’s younger generation, singing tributes to workers, protesting against the war in Congo. The name comes from the sound heard when oil sellers walk the streets during power cuts, carrying the clanging metal containers which provide an alternative source of light: “kingongolo, kingongolo, kingongolo…”

Since their European debut at Trans Musicales 2022, Kin’Gongolo Kiniata has thrilled audiences in France, Brussels, Switzerland and Portugal throughout 2023. In 2024, they will come to Norway and Oslo World for the very first time. We are looking forward to hosting one of the most exciting new bands from Congo this year!

Arrangør er Oslo World, NJS sesongkort gjelder ikke.