Oslo World: Kajsa Balto

Naturromantikk midt i byen

  • 18 år. Dørene åpner kl. 21.00
  • 265/210
  • Kjøp billett her!

Da Kajsa Balto slapp sitt andre album, Buot eallá, bekreftet hun inntrykket fra debuten Sámi sohka (“samisk slekt”) i 2017 – at hun er en av spydspissene i en helt spesiell generasjon med musikere fra Sápmi. En generasjon som bevarer den samiske musikktradisjonen gjennom å fornye den – men som først og fremst gjør seg bemerket gjennom å være unike, sjelfulle musikalske stemmer. Helt fra debutsingelen “Vári Alde” (“Oppå fjellet”) i 2016 har Balto fremført materialet sitt med en intensitet som gjør at folk har spisset ørene etter mer.

Balto er en samisk artist som er oppvokst i Oslo. Denne brytningen har preget møtet hennes med samisk tradisjonell musikk. Siden debuten i 2017 har hun jobbet med nytt samisk låtmateriale. Hun har skrevet ny musikk basert på tradisjoner fra Karasjok hvor hennes far kommer fra, og hentet frem joiker fra egen familie. Sammen med bandet sitt, som på Buot eallá består av Ragnhild Tronsmo Haugland på cello, Aleksander Sjølie på gitar og Karoline Bjørhei på trommer og perkusjon, har hun skapt lydbilder hvor naturromantikk og modernitet smelter sammen, med Baltos stemme som naturlig brennpunkt – intim i det ene øyeblikket, atmosfærisk og drømmende i det neste, men alltid nådeløst til stede.

Arrangør er Oslo World, men NJS sesongkort gjelder likevel!

***

When Kajsa Balto released her second album, Buot eallá, she doubled down on the impression left by the debut album Sámi sohka (“Sámi heritage”) in 2017 – she is at the vanguard of a truly special generation of artists from Sápmi. A generations who preserve their tradition through renewal – but who are, first and foremost, unique, soulful musical voices. Ever since her debut single “Vári Alde” in 2016, Balto has performed her material with an intensity leaving listeners hungry for mor.

Balto is a sámi artist who grew up in Oslo. This divide has formed her meeting with traditional sámi music. After her debut in 2017, she started working on original sámi material. She has written new music, based on traditions from Karasjok, where her father comes from. She has found joiks from her family tradition. Together with her band, which on Buot eallá consists of Ragnhild Tronsmo Haugland on cello, Aleksander Sjølie on guitar and Karoline Bjørhei on drums and percussion, she has created soundscapes where the romance of nature melds with modernity, with Baltos voice as a natural focal point – sometimes intimate, other times atmospheric, and dreamlike – but always strikingly present.

Foto: Jannik Abel