Oslo Jazzfestival: Andreas Røysum Ensemble

Utvidelse av tid og rom med utvidet Røysum Ensemble

  • 18 år. Dørene åpner kl. 19.00
  • 350/262,50
  • Kjøp billett her!

Ikke en tannløs pastisj

Klarinettisten Andreas Røysum har vært en sentral skikkelse i det norske jazzmiljøet de siste årene, og har vært aktuell med band som Miman, Nakama og Marthe Lea Band samt i samspill med folk som Tristan Honsinger, Mats Gustafsson, Axel Dörner og Alexander von Schlippenbach.

Når han samler elleve av sine beste venner og favorittmusikere i Andreas Røysum Ensemble, kultiveres et rikt, eventyrlystent og fleksibelt musikalsk univers, som er tydelig inspirert av den ekspressive jazztradisjonen, samtidsmusikk og folkemusikktradisjoner fra Nord-Afrika, Sørøst-Asia, Skottland og Norge. Heldigvis har vi ikke å gjøre med en tannløs pastisj av hippe referanser, men snarere en verdsettelse og forståelse av de organiske elementene som finnes på tvers av forskjellige tradisjoner.

Ensemblet har i forbindelse med sine to første utgivelser blitt omtalt som «et musikalsk kokkelandslag» (Lars Mossefinn, Dag & Tid), «noe veldig mange kan bli slått i bakken av» (Filip Roshauw, Now’s The Time) og «noen av landets mest spennende musikere» (Audun Vinger, Dagens Næringsliv).

Andreas Røysum Ensemble tror på musikkens transcendentale og forsonende kraft, og bruker Røysum sine sterke komposisjoner som et springbrett for å smelte sammen til én; og utvide tid og rom.

Andreas Røysum (klarinett), Sofie Tollefsbøl (vokal), Henriette Eilertsen (fløyte), Signe Emmeluth (altsaksofon), Marthe Lea (tenorsaksofon), Erik Kimestad Pedersen (trompet), Øyvind Brække (trombone) Hans P. Kjorstad (fele), Joel Ring (cello), John Andrew Wilhite-Hannisdal (bass), Christian Meaas Svendsen (bass), Andreas Wildhagen (trommer og perkusjon), Ivar Myrset Asheim (trommer og perkusjon), Karoline Wallace (vokal), Ragnhild Fangel Jamtveit (vokal)

Not another toothless pastiche

Clarinetist Andreas Røysum has had a substantial role within the norwegian jazz environment for the past few years, and has been playing with bands like Miman, Nakama, and Marthe Lea band, as well as collaborating with the likes of Tristan Honsinger, Mats Gustafsson, Axel Dörner, and Alexander von Schlippenbach.

Gathering eleven of his best friends and favorite musicians, the Andreas Røysum ensemble cultivates a rich, adventurous, and flexible musical universe that is inspired by the expressive jazz tradition, contemporary music, and traditional music from North Africa, Southeast Asia, Scotland, and Norway. Luckily, this is not another toothless pastiche of hip references, but an appreciation and understanding of the organic elements that exist across these different traditions.

The ensemble has, in conjunction with their first releases, been referred to as “ a national team of chefs” (Lars Mossefinn, Dag & Tid), “something many could be taken aback by” (Filip Roshauw, Now’s The Time) og “some of the country’s most exciting musicians” (Audun Vinger, Dagens Næringsliv).

Andreas Røyrum ensemble believes in music’s transcendental and conciliatory powers and utilizes Røysums´ strong compositions as a springboard for melting together as one; to expand time and space.

Andreas Røysum (clarinet), Sofie Tollefsbøl (vocal), Henriette Eilertsen (flute), Signe Emmeluth (alt saxophone), Marthe Lea (tenor saxophone), Erik Kimestad Pedersen (trumpet), Øyvind Brække (trombone) Hans P. Kjorstad (fiddle), Joel Ring (cello), John Andrew Wilhite-Hannisdal (bass), Christian Meaas Svendsen (bass), Andreas Wildhagen (drums and percussion), Ivar Myrset Asheim (drums and percussion), Karoline Wallace (vocals), Ragnhild Fangel Jamtveit (vocals)

Sesongkort for Nasjonal jazzscene gjelder dessverre ikke på Oslo Jazzfestival sine konserter.