Oslo Jazz Circle – februarmøte

Jazzpåfyll #2

  • Tirsdag 2. februar 2016
  • 19.00
  • ojc.no
  • Fri alder, dørene åpner 18.30
  • 100 kr for ikke-medlemmer
  • Billetter selges i døren

Oslo Jazz Circle holder møte nummer to hos oss! Hver første tirsdag i måneden får du artig input og interessante energi kretsende rundt jazzens irrganger og utøvere.

Lars Gullin – Svensk jazz i et nøtteskall

Johan Hauknes kåserer og presenterer plate-eksempler.

Hauknes forteller at hans mål er å presentere Lars ‘Lasse’ Gullins liv og musikk fra han ble født på Gotland i 1928 til han døde i Småland 17. mai 1976. Foredraget vil bli søkt rettet både mot den den som kjenner lite til Gullins liv og musikk og mot den som kan sin jazzhistorie. Hauknes sier videre: Jeg vil søke å beskrive særlig betydningen av de musikalske røttene i hans musikk, og hvordan han brukte dette til å forme sin egen stemme. Ved det vil jeg prøve å vise at historien om Gullin også er historien om svensk jazz etter 1950. Det vil også bli lagt vekt på betydningen av hans musikk etter 1960-65, da mange såkalte forståsegpåere hevdet han hadde spilt sin rolle ferdig. Vi vil høre om en musiker som helt fram til sin død 48 år gammel ikke bare beholdt, men også utviklet sin musikalske skaperkraft.

Kontingenten er kr. 500.- pr. år. OJC har for tiden ca. 85 medlemmer. Foreningen avholder normalt medlemsmøter første tirsdag i månedene januar-juni og september-desember. Medlemsmøtene er åpne for alle interesserte og begynner kl 19.07 (Chu over Chu). Ikke-medlemmer betaler kr. 100.- pr møte. Møteprogrammet legges ut på vår hjemmeside www.ojc.no.