Oslo Jazz Circle – 1959

Det mest kreative året i jazzen!

  • 18 år. Dørene åpner kl. 18.30
  • Kr 100 for ikke-medlemmer
  • Billetter kjøpes i døren

1959 — Året da jazzen ble snudd opp ned

I 2019 er det seksti år siden det kanskje aller mest revolusjonerende året i jazzhistorien. I foredraget vil Johan Hauknes søke å beskrive og drøfte hva det er som gjør 1959 så viktig. Selvfølgelig med massevis av musikk!

«Gjennom musikk som ble skapt og utgitt i dette året, vil jeg se på hovedtrekkene i den og hvordan den la sentrale premisser for den videre utviklingen av improvisert musikk. Disse premissene har formet utviklingen helt fram til i dag.

Uten 1959, ville jazzen forlengst ha vært død!
Min påstand er at jazz — improvisert musikk — slik det framstår i dag er utenkelig uten jazzåret 1959. Uten jazzåret 1959 og arven etter det, intet 2019!

Ikke bare er mye av historien om jazz skapt i USA. Historiene om jazzens historie — særlig etter 1959 — er også skapt i USA, med fortellinger som har et, ofte overdrevent, amerikansk fokus. For 1959 var også starten på en prosess der den improviserte musikken gikk fra å være en amerikansk musikkform til å bli et globalt kulturuttrykk.

Jeg vil prøve å illustrere hvordan 1959 påvirket jazzens og den improviserte musikkens utvikling videre, også utenfor USA. Jeg vil her kort omtale utviklingen av improvisert musikk i Europa de siste seksti årene.

Samtidig var også 1959 året hvor viktige linjer i jazzhistorien tok slutt. 1959 var også året Lester Young, Billie Holiday, Baby Dodds og Sidney Bechet døde.

Men mer enn alt dette: 1959 var året jazz ikke lenger var en sjanger. 1959 var året da jazzen sluttet å være jazz. Eller, sagt med Bill Evans’ formulering, 1959 var året da jazzen gikk fra å være et «hva» til å bli et «hvordan». 1959 var året da spørsmålet «men er’e jazz?» ble meningsløst!»

Arrangør er Oslo Jazz Circle, likevel kan du bruke vårt sesongkort, velkommen!

Oslo Jazz Circle har holdt på siden 1948. Nå holder de møtene sine hos oss! Hver første tirsdag i måneden blir du ført gjennom jazzens dypeste irrganger og opp i lyset. Mer info på www.ojc.no