Bokhammam

Hvorfor skal et moderne samfunn ha kontakt med tradisjon

  • Fri alder, dørene åpner kl 15.00
  • Gratis inngang!
  • Gratis inngang!

Heather Raffo (US) og Radik Tülüsh (TUV) i samtale med Fredrik Wandrup

I våre tradisjoner og kulturelle røtter ligger det både kunnskap og forankring. Men i røttene våre kan det også ligge en sterkt konserverende kraft. I årets BokHammam samtaler Dagbladets kulturjournalist Fredrik Wandrup med to kunstnere som jobber innenfor ulike felt, men som begge har føttene godt plantet i både tradisjon og samtid. I hvilken grad er de som kunstnere inspirert av egne og andres tradisjoner? Hvor ligger balansepunktet mellom å være tro mot tradisjonen og å finne et individuelt rom for eget kunstnerskap? Hva gjør det nødvendig i et moderne samfunn å beholde kontakten med tradisjonelle kultur- og kunstuttrykk?

UTØVERE: Frederik Wandrup, Heather Raffo (US), Radik Tülüsh

Arrangør er Oslo International Rumi Festival, gratis inngang!