NJS årsmelding 2018

Rapport, bilder og tall, her er Nasjonal jazzscenens 2018:

Årsmelding-njs-2018