Ultima: Drumming – Julian Sartorius + Sanskriti Shrestha

Ultima på Victoria!

  • 18 år. Dørene åpner kl. 18.00
  • 300/200
  • Kjøp billett her!

Experience an exhilarating night of percussion as two electrifying solo drummers take the stage

Drumming: Julian Sartorius + Sanskriti Shrestha

Opplev en elektrisk kveld med to fantastiske slagverkere.

Den sveitsiske slagverkeren Julian Sartorius serverer sitt Locked Groove-prosjekt, der han blandet trommer med lyden det gjentagende klikket på vinylplaters utløpsriller til å improvisere rundt på både trommesett og dagligdagse objekter. Rytmer spinner rundt hverandre og bygges lag for lag, men hele tiden med en puls i bånn.

Den nepalesiske tablaspilleren og perkusjonisten Sanskriti Shrestha er en kjær musikalsk eventyrer både på norske og internasjonale scener. Hun bruker et unikt «tabla tarang»-oppsett som hun passende nok kaller «tablabølger». Det består av syv tablas som aller er møysommelig stemt i syv forskjellige toner. Sammen utgjør de en utemperert skala som utvider instrumentets melodiske muligheter. I tillegg bruker Shrestha stemme og andre perkusjonsinstrumenter.

Drumming er støttet av Swiss Arts Council Pro Helvetia.

Foto: Mehdi Benkler/Signe Fuglesteg Luksengard

Drumming: Julian Sartorius + Sanskriti Shrestha

Experience an exhilarating night of percussion as two electrifying solo drummers take the stage.

Swiss percussionist Julian Sartorius showcases his Locked Groove project. With a turntable by his side, Sartorius spins scratched vinyls that produce audibly enticing clicks as the needle jumps. Utilizing these repetitive beats as the foundation, he weaves real-time improvisations on his extended set-up of drum kit and assorted objects, layering rhythms that intertwine with the pulsating groove.

Nepalese tabla player and percussionist Sanskriti Shrestha is a beloved musical adventurer on the Norwegian and international music scene.  Her unique ‘tabla tarang’ setup, aptly named ‘tabla waves’, features seven tablas meticulously tuned to different pitches, collectively forming an untempered scale that expands the melodic possibilities of these instruments, which she complements with various other percussion instruments and her own vocals.

Drumming is supported by Swiss Arts Council Pro Helvetia.