Conexions: Three Trapped Tigers & Ståle Storløkken

– etterfulgt av en live remix av Sidsel Endresen sammen med Punktlederene Jan Bang og Erik Honoré!

Da Brian Eno var gjestekurator for Punkt-festivalen i Kristiansand i fjor høst, inviterte han den energiske og unge Londonbaserte  trioen Three Trapped Tigers. Trioen er stor fan av norsk musikk, så da kurator av Conexions Fiona Talkington inviterte de til å ta del i serien og foreslo Ståle Storløkken (Supersilent, Elephant9, Terje Rypdal med mer) var svaret ja!

Kvelden blir komplett med at Sidsel Endresen, sammen med lederne av Punkt; Jan Bang og Erik Honoré, avslutter med en live remix av konserten.

Tom Rogerson – piano, keyboards, Adam Betts – trommer, electronikk, Matt Calvert – giitar, synther, electronikk, Ståle Storløkken – orgler