Teknologiske eksamenskonserter

Musikkteknologi som svinger

  • 18 år. Dørene åpner kl. 18.30
  • Gratis!
  • Gratis!

Velkommen til eksamenskonserter med studentene i faget utøvende musikkteknologi (Live electronics). Musikkteknologi ved Norges musikkhøgskole er et fagområde som arbeider med de kreative, utøvende og skapende muligheter som bruk av moderne teknologi gir. Utøvende musikkteknologi (Live Electronics) er primært rettet mot musikere, i spennet fra klassisk sjanger til «laptop»-musikk. Studiet er sjangeruavhengig og bereder grunnen for å kreativ bruk av musikkteknologi i konsertsituasjoner.

Musikken er i fokus og musikkteknologien er verktøy og instrument. Vi jobber for å gi studentene praktiske ferdigheter, fleksible musikk-produksjonsteknikker og egeninnsikt i sitt arbeid.

Musikkhøgskolen tilbyr ettårig kurs og master i utøvende musikkteknologi. Det ettårige kurset gir mulighet og grunnlag for å forstå, reflektere omkring og beherske relevant teknologi som utøver musiker i en konsertsituasjon. Mastergradsstudiet gir mulighet til å fordype seg innenfor musikkteknologi med fokus på praktisk kunstnerisk arbeid innen utøving, programmering, komposisjon eller arrangering. Studenten gjennomfører et masterarbeid, som er et selvstendig kunstnerisk prosjekt.

Medvirkende:

Mia Marlen Berg
Live Foyn Friis
Mathias Krogenæs Marstrander
Jenny Berger Myhre
Magnus Falkenberg
Sondre Pettersen

Studentene spiller hvert sitt sett på 20 minutter med egne komposisjoner.

Mer info finner du her.