Søndagsjam

Jam hver søndag på Victoria

  • Søndag 27. januar 2013
  • 19.00
  • 18 år. Dørene åpner kl 19.00
  • Gratis inngang
  • Gratis inngang

Jammen på Victoria er et møtested og et pustehull i helgen med mange kvaliteter. Selv om det er de rutinerte musikerne Jørn Øien, Anders Aarum, Jens Fossum og Hermund Nygård som står bak som verter, er lista lav for å entre scenen og spille med. Studenter er høyst velkomne med sine instrumenter eller stemmer, men selvsagt også jazzmusikere eller andre som har noe de må få ”spella ut”!

Det er søndag, gratis inngang, dus belysning, åpen bar, på scenen står et ferdig rigget med trommesett, forsterkere og et stort piano; selv om du bare vil være publikum, blir du fort varm i trøya. Velkommen!