Oslo Jazzfestival: OJKOS: George Russell 100 år

George Russell 100 år!

  • 18 år. Dørene åpner kl. 19.00
  • 210/157,50
  • Kjøp billett her!

OJKOS feirer George Russell med ny og feiende flott musikk for 2020-tallet!

I år ville komponisten, pianisten, læreren og jazzteoretikeren George Russell fylt 100 år. Det må feires!

George Russell kom til Stockholm og Oslo på midten av 1960-tallet og ble fort en viktig inspirasjonskilde for mange unge jazzmusikere. Som musikalsk leder og veileder ble han en kilde til en omveltende fornyelse av norsk og svensk jazz etter 1970. Med dette bidro George Russell til å legge grunnlaget for den skandinaviske modaljazzen som slo ut i full blomst på 1970-tallet. Han var også sentral for etableringen av en fruktbar bro mellom den unge moderne jazzen og samtidsmusikken.

George Russells betydning for norsk jazz- og samtidsmusikk markeres med en storslått konsert med helt ny musikk skrevet av og presentert av orkestret OJKOS – Orkesteret for Jazzkomponister i Oslo. OJKOS er et spennende og nyskapende musikkensemble av unge jazzkomponister og -utøvere. I april mottok OJKOS Norsk Jazzforums pris for Årets verk med albumet Mensa Rotunda. På bestilling fra Østnorsk jazzsenter, Oslo Jazzfestival og Oslo Jazz Circle har medlemmene av OJKOS skrevet musikk inspirert av Russells opphold i Oslo og Stockholm i perioden 1965-72 og av hans musikkteoretiske storverk: The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization.

I forkant av konserten vil journalist Johan Hauknes ha en samtale hvor han forteller om Russells karriere og introduserer konserten.

Henriette Eilertsen (fløyte), Camilla Hole (sopransaksofon), Maria Dybbroe (altsaksofon), Sigrid Aftret (tenorsaksofon), Sol Léna-Schroll (barytonsaksofon), Tancred Heyerdahl Husø (trompet), Richard Köster (trompet), Lyder Øvreås Røed (trompet), Magnus Murphy Joelson (trombone), Andreas Rotevatn (trombone), Johannes Fosse Solvang (trombone), Arne Martin Nybo (gitar), Alexander Hoholm (bass), Knut Kvifte Nesheim (trommer), feat. Helge Lien (piano).

OJKOS celebrates George Russell with music made for the 2020s

Pianist, teacher and jazz theorist George Russell would have turned 100 years this year. This calls for a celebration!

George Russell arrived in Stockholm and Oslo in the 1960s and has been an important source of inspiration for young jazz musicians ever since. As a musical leader and supervisor, he became the instigator of earth-shattering renewal of both Norwegian and Swedish jazz after 1970. With this, he contributed to lay the foundation for Scandinavian modal jazz which burst into bloom in the 1970s.

George Russell’s impact on Norwegian jazz- and contemporary music is marked with a grand concert packed with entirely new music written and presented by OJKOS – The Orchestra for Jazz Composers in Oslo. OJKOS is an innovative jazz ensemble consisting of young jazz composers and musicians. The work was commissioned by the East-Norwegian Jazz Center, Oslo Jazzfestival, and Oslo Jazz Circle, the music is inspired by Russells time in Oslo and Stockholm from 1965-72 and his theoretical masterpiece: The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization.

Before the concert there will be a talk led by journalist Johan Hauknes, where he dives into the life of Russell and introduces the concert.

Henriette Eilertsen (flute), Camilla Hole (soprano saxophone), Maria Dybbroe (alto saxophone), Sigrid Aftret (tenor saxophone), Sol Léna-Schroll (baritone saxophone), Tancred Heyerdahl Husø (trumpet), Richard Köster (trumpet), Lyder Øvreås Røed (trumpet), Magnus Murphy Joelson (trombone), Andreas Rotevatn (trombone), Johannes Fosse Solvang (trombone), Arne Martin Nybo (guitar), Alexander Hoholm (bass), Knut Kvifte Nesheim (drums), feat. Helge Lien (piano).

Sesongkort for Nasjonal jazzscene gjelder dessverre ikke på Oslo Jazzfestival sine konserter.