Oslo Jazzfestival: Linda Fredriksson: Juniper

En musikalsk dagbok

  • 18 år. Dørene åpner kl. 19.00
  • 320/240
  • Kjøp billett her!

En musikalsk dagbok

Saksofonist Linda Fredriksson stikker seg ut blant de finske jazzmusikere, både nasjonalt og internasjonalt. De er kanskje best kjent for sine rå improvisasjoner i samspill med resten av Mopo trio, Ricky-tick Big Band og Superstition, men har en anvendelig og unik stil på tvers av sjangre.

Med sitt soloprosjekt Juniper (2021) står Fredriksson frem som en komponist og leder, og avslører gjennom musikken sin introverte og stille side. Resultatet er et brutalt ærlig og personlig album. Juniper er en egen verden, og Fredriksson beskriver arbeidet med det som selvvalgt isolasjon: «Det er min egen verden, og et sted for ensomhet midt i alt kaos. En komfortabel boble å befinne seg i.”

Denne gangen spiller Fredriksson, kjent for sitt eminente spill på alt- og barytonsaksofon, sammen med bassklarinett, gitar, trommeprogrammering, synther og analoge lydopptak som del av sin instrumentering. To av disse instrumentene er lånt av Lindas naboer, og har spilt en spesiell rolle i skapelsen av albumet: En gammel akustisk gitar, full av hull etter den ble påkjørt av en bil, som tilhører Onni fra underetasjen, og en Rythmic8-synth fra Laura i naboleiligheten.

Albumet ble til i to forskjellige studioer, tre forskjellige hjem, to sommerhytter og fire arbeidsrom. Det ble spilt inn med profesjonelt studioutstyr, men også en iPhone og på en innebygd laptophøyttaler. Med dette skiller Juniper seg ut som en veldig personlig, musikalsk dagbok til en kreativ jazzmusiker og komponist i 2020 årene.

Fredrikssons komposisjoner ble tildelt den prestisjetunge prisen Teosto, og deres debutalbum Juniper (WeJazz Records) vant Jazz-Emmaprisen i 2022.

Linda Fredriksson (saksofoner), Tuomo Prättälä (keys), Mikael Saastamoinen (bass), Olavi Louhivuori (trommer)

A musical diary

Saxophone player Linda Fredriksson stands out amongst the Finnish jazz artists, both locally and internationally. Best known as a fierce improviser in Mopo trio, Ricky-Tick Big Band, and Superposition, Fredriksson has a versatile and unique style ranging across genres making them one of the most interesting musicians of the scene.

With their solo project “Juniper”, Fredriksson steps forth as a composer and a leader unveiling the music of their “shy and quiet” side. The end result is an honest, personal album. Juniper is a world unto itself, and Fredriksson describes the process as one of chosen isolation: “It’s a world of my own and a place of solitude amid all the chaos. A comfy bubble to be in.”

This time Fredriksson, known for virtuosic alto and baritone saxophone playing, also lists bass clarinet, guitar, drum programming, synths and ambience recordings as their instrumentation. Two of these originate from Linda’s neighbors carrying a particular weight in the album making: an old acoustic guitar – full of holes and hit by a car – from Onni from downstairs and a Rhythmic8 synth from Laura next door.

The album has been made in two different studios, three homes, two summer cottages, and four working spaces. It was recorded with professional studio equipment but also with an iPhone and on a basic built-in laptop speaker. With that, Juniper stands as a very personal high level musical diary of a creative jazz musician and composer during the early 2020’s.

Fredriksson’s compositions were awarded with the prestigious Teosto award and their debut solo album Juniper (WeJazz Records)  with the Jazz-Emma of the Year award 2022.

Linda Fredriksson (saxophones), Tuomo Prättälä (keys), Mikael Saastamoinen (bass), Olavi Louhivuori (drums)

Sesongkort for Nasjonal jazzscene gjelder dessverre ikke på Oslo Jazzfestival sine konserter.