Oslo Jazz Circle – januarmøte

Jazzisk påfyll

  • Tirsdag 5. januar 2016
  • 19.00
  • ojc.no
  • Fri alder, dørene åpner 18.30
  • 100 kr for ikke-medlemmer
  • Billetter selges i døren

Oslo Jazz Circle starter med ny frisk hos oss! Hver første tirsdag i måneden får du artig input og interessant energi kretsende rundt jazzens irrganger og utøvere.

Shu-bi-du-a er tittelen på kveldens to innlegg, og det handler om jazzvokalgrupper gjennom tidene. Kristian Lindeman og OJCs styreleder Sverre Lunde kåserer og deler sin kunnskap og sine plateeksempler med oss.

Oslo Jazz Circle, som ble etablert i 1948, er åpen for medlemskap for alle som støtter foreningens formål (se vedtektene). Les her Olav Angells lille glimt fra OJCs brokete historie. Ta ikke denne beskrivelsen for alvorlig. Møteformen har endret seg og er mer avslappet i våre dager.

OJC har for tiden ca. 70 medlemmer. Foreningen avholder normalt medlemsmøter første tirsdag i månedene januar-juni og september-desember. Medlemsmøtene er åpne for alle interesserte og begynner kl 19.00 (Chu). Ikke-medlemmer betaler kr. 50.- pr møte. Møteprogrammet legges ut på vår hjemmeside www.ojc.no. På våre hjemmesider vil man også finne vedtektene og styresammensetningen.

Kontakt:
Henvendelser om medlemskap, kontingent, adresseendring o.l rettes til kasserer@ojc.no
Henvendelser om andre forhold kan rettes til styret@ojc.no eller post@ojc.no