Kopinor inviterer til seminar

Kopinor inviterer til seminar

  • 18 år. Dørene åpner kl. 19.00
  • Gratis inngang
  • SU innen 03.01.13

Hvordan leve av digitale åndsverk i Norge?

Tirsdag 5. februar, kl. 13.00–16.00 på Victoria

7. januar presenterte Digitutvalget sin rapport, Hindre for digital verdiskaping (NOU 2013: 2), med forslag til endringer for å stimulere digital verdiskaping i Norge. Rapporten innleder et år der rammebetingelsene for rettighetshavere står høyt på agendaen: Ny boklov, revisjon av åndsverkloven, diskusjon om moms, mediestøtte og medieeierskap. Flere mediehus setter opp betalingsmurer. Og til høsten er det stortingsvalg.

Hvordan er tilstanden egentlig i Norge i dag, og hvilke grep må gjøres for å sikre at produksjonen av åndsverk har bærekraftige rammer? Bidrar norsk forvaltning av åndsverk til hindre eller muligheter for verdiskaping?

Fri entré. SU innen 03.02.13 til hw@kopinor.no

Program for dagen

1300 Velkommen

1310 Hva er problemet? Victor D. Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

1350 Pause, kaffe og frukt

1415 Fire kommentarer, fire perspektiver:
Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge og leder for Digitutvalget
Yngve Slettholm, adm. direktør i Kopinor
Nina F. Grünfeld, norsk filmregissør
Olav Torvund, prof dr juris og partner i Bing Hodneland advokatselskap

1500  Spørsmål og diskusjon: Ledet av Ann-Magrit Austenå, styreleder i Kopinor

1600 Slutt

For oppdateringer se www.kopinor.no