Pause for søndagsjammen

Vi har valgt å ta en liten pause med Søndagsjammen fram til høsten, men det er ingen grunn til panikk! Vi ønsker å ta vare på og utvikle det fine miljøet av musikere og pubblikum som har satt stor pris på initiativet fra Jørn Øien, Anders Aarum, Jens Fossum og Hermund Nygård. Det er også sammen med disse vi skal finne nye tangenter og strenger for å gjøre jammen attraktiv for enda fler. Søndagsjammen kommer sterkere tilbake!writing service

Foto: Francesco Saggio zp8497586rq