Jan Ole Otnæs blir ny daglig leder

Foto: Hans Christian Tho

Otnæs går fra stillingen som festivalsjef ved Molde Internasjonale Jazzfestival hvor han har vært leder i 11 år. Han har svært lang fartstid innenfor norsk jazz- og musikkliv som blant annet kulturhussjef i Bodø og innehaver av en rekke styreverv. Han var også med i etableringen av Nasjonal jazzscene og har sittet i både styre og programråd fra starten av.

Styreleder ved Nasjonal jazzscene, Magnar Bergo, er svært fornøyd med ansettelsen av Jan Ole Otnæs.
– Han var det optimale valget. Han har inngående kjennskap til jazz, og han har opparbeidet seg et fantastisk internasjonalt nettverk. Han kan administrere og han kan økonomi, så jeg ser på ham som usedvanlig komplett for en sånn jobb, sier Bergo.

Nåværende daglig leder, Linda Skipnes Strand, går til en nyopprettet stilling som leder for marked ved Nordland Musikkfestuke i Bodø.