Styret

Nasjonal jazzscene er organisert som stiftelse. Leder, nestleder, tre styremedlemmer og vara-representant er valgt av Norsk jazzforums styre. Nytt styre ble valgt av Norsk jazzforum siste kvartal i 2015.

Svein Bjørkås
Styreleder
Direktør i Kunst i offentlige rom (KORO)

Kirsten Bøe
Nestleder
Styremedlem i Stavanger Jazzforum

Ulla-Stina Wiland
Styremedlem
Daglig leder i Nordnorsk jazzsenter.

Bjørnar Vasenden
Styremedlem
Styreleder i Bergen Jazzforum

Andrea Rydin Berge
Styremedlem
Musiker

Eirik Hegdal
Vararepresentant
Musiker

Thomas Johansson
Vararepresentant
Musiker