Styret

Nasjonal jazzscene er organisert som stiftelse. Leder, nestleder, tre styremedlemmer og vara-representant er valgt av Norsk jazzforums styre. Nytt styre ble valgt av Norsk jazzforum siste kvartal i 2013.

 

Svein Bjørkås
Styreleder
Direktør i Kunst i offentlige rom (KORO)

Ulla-Stina Wiland
Nestleder
Daglig leder i Nordnorsk jazzsenter.

Bjørnar Vasenden
Styremedlem
Styreleder i Bergen Jazzforum og styremedlem i Norsk Jazzforum.

Andrea Rydin Berge
Styremedlem
Musiker

Kirsten Bøe
Styremedlem
Styremedlem i Stavanger Jazzforum

Eirik Hegdal
Vararepresentant
Musiker

Thomas Johansson
Vararepresentant
Musiker